Bảng đặc biệt năm - Thống kê giải đặc biệt XSMB theo năm

Bảng đặc biệt miền Bắc theo năm

Hiển thị tổng 2 số cuối

Xem thống kê giải đặc biệt các tháng năm 2023

1 99876
Tổng: 3
52770
Tổng: 7
16705
Tổng: 5
34838
Tổng: 1
76102
Tổng: 2
2 67246
Tổng: 0
24523
Tổng: 5
49265
Tổng: 1
60755
Tổng: 0
47577
Tổng: 4
3 66819
Tổng: 0
10576
Tổng: 3
25649
Tổng: 3
52766
Tổng: 2
37856
Tổng: 1
4 75371
Tổng: 8
05028
Tổng: 0
75757
Tổng: 2
64948
Tổng: 2
06743
Tổng: 7
5 33487
Tổng: 5
13454
Tổng: 9
76191
Tổng: 0
06194
Tổng: 3
58118
Tổng: 9
6 77471
Tổng: 8
84807
Tổng: 7
45370
Tổng: 7
35492
Tổng: 1
39919
Tổng: 0
7 04067
Tổng: 3
85979
Tổng: 6
39597
Tổng: 6
18198
Tổng: 7
75877
Tổng: 4
8 66130
Tổng: 3
38522
Tổng: 4
20040
Tổng: 4
88864
Tổng: 0
73787
Tổng: 5
9 57765
Tổng: 1
93971
Tổng: 8
78014
Tổng: 5
29337
Tổng: 0
68205
Tổng: 5
10 71610
Tổng: 1
82978
Tổng: 5
81191
Tổng: 0
85120
Tổng: 2
24420
Tổng: 2
11 81736
Tổng: 9
20815
Tổng: 6
04942
Tổng: 6
98713
Tổng: 4
47076
Tổng: 3
12 78611
Tổng: 2
65180
Tổng: 8
18452
Tổng: 7
09841
Tổng: 5
56695
Tổng: 4
13 96305
Tổng: 5
96688
Tổng: 6
60762
Tổng: 8
41916
Tổng: 7
17375
Tổng: 2
14 12834
Tổng: 7
48507
Tổng: 7
62940
Tổng: 4
56141
Tổng: 5
67879
Tổng: 6
15 91006
Tổng: 6
92059
Tổng: 4
44221
Tổng: 3
18158
Tổng: 3
67724
Tổng: 6
16 50578
Tổng: 5
13086
Tổng: 4
48260
Tổng: 6
65243
Tổng: 7
89581
Tổng: 9
17 05776
Tổng: 3
71424
Tổng: 6
53363
Tổng: 9
18435
Tổng: 8
59389
Tổng: 7
18 32592
Tổng: 1
32505
Tổng: 5
45282
Tổng: 0
44971
Tổng: 8
57570
Tổng: 7
19 66534
Tổng: 7
90230
Tổng: 3
62857
Tổng: 2
37264
Tổng: 0
86903
Tổng: 3
20 80770
Tổng: 7
40448
Tổng: 2
91869
Tổng: 5
32775
Tổng: 2
24192
Tổng: 1
21 52091
Tổng: 0
74562
Tổng: 8
90781
Tổng: 9
81664
Tổng: 0
22 30529
Tổng: 1
65438
Tổng: 1
31357
Tổng: 2
08798
Tổng: 7
23 47779
Tổng: 6
33027
Tổng: 9
01964
Tổng: 0
45483
Tổng: 1
24 75996
Tổng: 5
09534
Tổng: 7
16979
Tổng: 6
48657
Tổng: 2
25 36819
Tổng: 0
95636
Tổng: 9
52371
Tổng: 8
30415
Tổng: 6
32273
Tổng: 0
26 67896
Tổng: 5
03400
Tổng: 0
34164
Tổng: 0
67360
Tổng: 6
57765
Tổng: 1
27 67857
Tổng: 2
97797
Tổng: 6
72859
Tổng: 4
93758
Tổng: 3
28 65507
Tổng: 7
55145
Tổng: 9
87219
Tổng: 0
55827
Tổng: 9
29 25380
Tổng: 8
51849
Tổng: 3
76479
Tổng: 6
30 98112
Tổng: 3
54112
Tổng: 3
16179
Tổng: 6
31 55291
Tổng: 0
30061
Tổng: 7

Bình luận

Thống kê XSMB theo năm là chuyên mục tổng hợp giải đặc biệt đã về theo các năm… giúp người chơi có đầy đủ thông tin nghiên cứu xổ số 1 cách chuyên sâu để có thể dự đoán xổ số miền Bắc chính xác nhất.

Các thông số của bảng thống kê SXMB bao gồm:

  • Cột dọc biểu thị dữ liệu ngày: Sắp xếp từ ngày mùng 1 đến 31.
  • Hàng ngang là dữ liệu tháng: Sắp xếp từ tháng 1 đến tháng 12.
  • Các ô ở giữa là kết quả giải đặc biệt từ đầu năm cho đến ngày có kết quả xổ số mới nhất (nếu là bảng thống kê giải đặc biệt năm nay) hoặc là từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 (bảng TK GDB các năm về trước). Những ô có màu xanh là kỳ mở thưởng rơi vào dịp cuối tuần.
  • Trong 1 ô kết quả giải đặc biệt bao gồm dãy số đầy đủ của giải đặc biệt, hai số cuối cùng của dãy số được làm nổi bật bằng màu đỏ cùng với tổng đặc biệt của mỗi kỳ. (Tổng giải đặc biệt được tính bằng cách cộng hai số hàng chục và hàng đơn vị, nếu cộng lại lớn hơn 10 thì lấy số đơn vị làm tổng).

Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc